Çerez Kullanımı

Bu çerez kullanımı politikası, İndirmen.net tarafından hizmet sunulurken kullanılan çerezler üzerine kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

  1. Çerezler internet siteleri tarafından bilgisayarlara bırakılan tanımlama dosyaları olup, torum ve benzeri verileri muhafaza eden dosyalardır. İndirmen.net,
  2. Hizmet kalitesinin arttırılması,
  3. Kişilerin siteye nereden, hangi cihazdan girildiği, hangi hizmetin kullanıldığı ve ne kadar süre kullanıldığı gibi; site kullanım durumunun belirlenmesi,
  4. Sitenin daha iyi ve hızlı çalışabilmesi için, kullanım kolaylığı sağlaması,

Gibi farklı amaçlara sahiptir. Bunlar internet tarayıcısına veya hard diske depolanmak suretiyle muhafaza edilmektedir. Kullanıcılar çerez ayarlarını kendi sitesinden değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca ziyaretçiler, 6698 sayılı kanunun, ilgili kişinin hakları başlıklı 11. maddesi kapsamında zikredilen haklara da sahiptir.